Logowanie do systemu

 

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem.
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla "Bank Spoldzielczy Bytom" i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu.
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Unikaj korzystania z tzw. "HotSpot'ów", nieznanych sieci WiFi, sieci hotelowych WiFi,
  3. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera,
  4. Wpisuj ręcznie adres https://ebo.bsbytom.pl do paska adresowego przeglądarki.

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Centrum Telefonicznego pod numerami:
32 281 17 21

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.

Informacja

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:


1. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:
a) do godz. 13:45 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
b) od godz. 13:45 do godz. 15:10 w dniu roboczym – będą realizowane w dniu ich złożenia, natomiast przekazane do banku odbiorcy  w następnym dniu roboczym,
c) po godz. 15:10 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym. 
2. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku przyjęte do realizacji po godz. 15:10 lub w dniu wolnym od pracy będą dostarczone do banku odbiorcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.